Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2017/2018

Ke dni 28. 4. 2017 se vyhovuje žádosti o přijetí/odkladu k základnímu vzdělávání v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice těmto uchazečům:

MZŠ 2017 – 02                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 03                 Povolen odklad školní docházky

MZŠ 2017 – 04                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 05                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 06                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 07                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 08                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 09                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 10                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 11                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 12                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 14                 Přijat/a

MZŠ 2017 – 15                 Povolen odklad školní docházky

MZŠ 2017 – 16                 Přijat/a