Vaření pro cizí strávníky

Díky příspěvku zřizovatele jsme mohli naši školní kuchyni rozšířit o nový konvektomat, který umožní zefektivnění provozu školní kuchyně. Od 1. 3. 2022 tedy opět můžeme vařit i pro cizí strávníky, a to za cenu 83,- Kč/oběd.

Z provozních důvodů je nutné dodržovat tato opatření:

  • řídit se Vnitřním řádem školní jídelny (odhlašování/přihlašování stravy, …) dostupným na https://www.zszeleznice.cz/soucasti-skoly/skolni-jidelna/
  • upřednostňujeme bezhotovostní platbu – inkaso nebo trvalý příkaz
  • pro placení v hotovosti budou vyhrazeny vždy poslední dva dny v měsíci na měsíc následující v čase 7.00 – 10.00hod. u okénka kanceláře vedoucí školní jídelny
  • nelze přijít a požadovat u vedoucí školní kuchyně uhrazení stravného v jiné dny
  • obědy nelze vydávat na dluh a platit zpětně
  • připravený oběd se servíruje do jídlonosičů, které je nutné připravit do 10.00hod. na lavičku u vchodu do školní kuchyně
  • oběd je možné vyzvednout po 11.00hod.
  • servírování oběda do jídlonosiče „na počkání“ není možné
  • z hygienických důvodů není možné stravování cizích strávníků ve školní jídelně

Přihlášky ke stravování cizích strávníků je možné řešit s vedoucí školní jídelny p. Radkou Burgertovou, e-mail: jidelna@zszeleznice.cz nebo na telefonu 776 176 921.