Uzavření ZŠ

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost přiloženému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví!

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Žáci musí zůstat od zítra doma, učitelé s nimi budou komunikovat přes E-ŽK či e-mail, kam jim budou zadávat úkoly.

 

Uzavření škol je zatím stanoveno od středy 11. 3. do odvolání. Vztahuje se zatím pouze na žáky ZŠ, pokud však máte doma současně i dítě MŠ, zvažte nutnost posílání dětí do MŠ.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat pravděpodobně o tento i o celé dva příští týdny, učitelé budou komunikovat přes E-Žk.

Žáci 1. ročníku obdrželi práci na doma cca do pátku 20. 3. Poté by třídní učitelka poslala informace o další práci přes E-Žk.

Žáci 2. – 4. ročníku dostali práci do pátku 13. 3. zadanou na doma dnes ve škole. V pondělí učitelé napíší do E-Žk, jakou další práci by si žáci doma měli vyhotovit do středy 18. 3., ve středu budou učitelé informovat na dny následující.

Pro žáky 5. – 9. ročníku bude vzájemná komunikace probíhat dle uvážení každého učitele přes E-Žk nebo přes e-mail. To se každý jednotlivý učitel domluvil s žáky dnes ve škole. Žáci byli dnes třídními učiteli seznámeni s touto situací.

Domácí práce pro předměty výchovného charakteru zadávány nebudou.

Obědy jsou všem žákům hromadně odhlášeny do odvolání této situace.

Pokud někdo z rodičů žáků ZŠ potřebuje nastoupit na „ošetřování“, nárok na ošetřovné má při péči o dítě do 10 let.

Škola Vám vystaví tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) ve 2 vyhotoveních. Vy – rodiče – doplníte část B tiskopisu a předáte je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Sledujte, prosím, informace v E-Žk!!!

Děkuji Vám za spolupráci. S. Munzarová