ROZVOJ POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V ZŠ A MŠ, ŽELEZNICE

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice se ve školním roce 2017/2018 zapojila do projektu

ROZVOJ POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V ZŠ A MŠ, ŽELEZNICE,

 na jehož realizaci byla poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 90%.

Cílem projektu je zvýšit manuální zručnost dětí a žáků při manipulačních činnostech a vytvořit u nich kladný vztah k polytechnickým činnostem.

Finanční prostředky pokryjí nákup polytechnických stavebnic pro děti a žáky.