Podpora výuky přírodních věd v Masarykově základní škole v Železnici

Projekt Podpora výuky přírodních věd v Masarykově základní škole v Železnici je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu: Realizací projektu budou vybaveny dvě odborné učebny, které budou mít vazbu na klíčové kompetence-přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k pořízení moderních pomůcek pro podporu výuky přírodních věd a informatiky.

Cíle projektu: Cílem projektu je vybavení odborných učeben pro výuku přírodních věd a informatiky s vazbou na klíčové kompetence – přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Nově vybavené odborné učebny budou bezbariérově dostupné. Je důležité, aby v rámci sociální inkluze byly připraveny rovné podmínky pro všechny členy společnosti, včetně žáků s handicapy a příslušníky etnických a kulturních menšin.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude nově vybavené odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence-přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Žáci docházející na základní školu budou moci získat praktické dovednosti v nově vybavených odborných učebnách, které budou v rámci projektu realizovány. Realizací projektu bude jednoznačně zkvalitněna a zatraktivněna výuka na základní škole.