Poděkování

Ráda bych jménem všech, kteří se podíleli na programu Advent ve škole, poděkovala za dobrovolné příspěvky, jejichž výše činila celkem 9593,- Kč. Vstupné činilo 2114,- Kč, příspěvek za občerstvení 762,- Kč a výtěžek z prodeje dětských výrobků 6 717,- Kč.

Náklady s přípravou programu byly za 2 691,-Kč (výtvarné potřeby a jiný materiál na přípravu prodejních výrobků a občerstvení).

Čistý zisk této předvánoční akce činil 6 902,- Kč, z něhož jsme ještě zaplatili drobné materiálové náklady na vánoční dílny pro děti (481,-Kč). Zbylá částka 6421,- Kč bude převedena na účet Spolku rodičů a přátel školy Železnice. Tyto prostředky pak v průběhu roku budeme moci využít při financování dopravy na výlety či jiné školní akce.

Soňa Munzarová