Planetárium

Přírodovědno – zeměpisná exkurze do planetária v Hradci Králové

V rámci výuky navštěvujeme pravidelně se žáky planetárium a snažíme se tak, aby se každý během základní školy do planetária podíval. Dlouhá léta jsme jezdili do Prahy, ale protože bylo to hradecké přebudováno a výrazně zmodernizováno, tak jsme letos v dubnu zamířili opačným směrem se žáky 4., 5. a 6. ročníku. A nutno říci, že jsme nelitovali.

V první části naší exkurze jsme zavítali do nového digitálního 3D planetária, kde jsme měli objednaný pořad na téma sluneční soustava. Kromě úžasné vizuální stránky byla přednáška moc zajímavá i obsahově. Viděli jsme nejenom planety, Slunce, komety, ale i vozítko na Marsu nebo vesmírnou stanici ISS. Seznámili jsme se s nejznámějšími souhvězdími a nahlédli jsme nejen za hranice naší soustavy, ale také za hranice naší Galaxie.

V druhé části jsme se přesunuli z planetária na hvězdárnu. Dostali jsme se do kopule s velkým dalekohledem a pozorovali jsme Slunce a skvrny na něm. Viděli jsme také Foucaultovo kyvadlo a další zajímavosti. Odjížděli jsme s pocitem, že nám to uteklo příliš rychle a že bychom se mohli ještě někdy, třeba ve vyšších ročnících, vrátit.

Pokud chcete o planetáriu zjistit více informací, najdete je na http://www.astrohk.cz/

A co na to konkrétní účastníci exkurze- žáci 6. třídy?

Cestovali jsme jakoby Sluneční soustavou, což bylo velmi zajímavé. (Lucie Krausová)

Byla tam i sedačka, kde jsme si mohli vyzkoušet pravé zemětřesení. Později jsme se přemístili do hvězdárny. Pan průvodce zamířil teleskopem na Slunce. Vzal kus kartonu a přiložil ho na kukátko. Papír začal hořet. Poznali jsme tak, že není možné kukátkem pozorovat Slunce. (Tomáš Došek)

Byl tam model Země, kde jsme v průřezu mohli prohlížet všechny vrstvy Země. (Tereza Hejduková)

Potom nám pan průvodce ukázal modely Měsíce, Slunce a Země. Země se otáčela kolem osy a otáčel se i Měsíc. Nakonec jsme si mohli koupit různé suvenýry, pohledy a záložky. (Nicolas Filip)

Moc se nám líbilo, když jsme si sedli do hlubokých sedadel, zhasla světla a pan průvodce nám vyprávěl o vesmíru. Vyzkoušel jsem si váhu, kolik vážím tady a na Měsíci. (Tomáš Červeňák )