Oslava 80. výročí otevření školní budovy

Budova naší Masarykovy základní školy zažila v sobotu 12. 3. 2016 slavnostní připomenutí 80. výročí svého života. V tento den byly dveře školy otevřeny po celý den všem, kteří si chtěli připomenout školní časy minulé a nahlédnout i do časů současných.20160312_153546

Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny dostupné kroniky školy, kterými se mohli pročítat nebo jen tak listovat, a nacházet starší i mladší tváře těch, kteří se podíleli na vzdělávání na Železnicku. Mohli si také připomenout historické prameny, ze kterých víme, že vyučování dětí ze Železnice a přilehlých obcí sahá až do roku 1599. Kdysi se děti vyučovaly v budovách, které se nabízely – budova na místě nynější restaurace „U Muzea“, nebo objekt za budovami fary, v rohovém domě čp. 243 ulic Palackého a Havlíčkovy, v budově dnešní pošty,… Z kapacitních důvodů rozhodl okresní školní výbor v roce 1931 o stavbě nové školy a 29. 9. 1933 byly slavnostním výkopem zahájeny stavební práce. Přes všechny finanční i jiné peripetie se podařilo stavební práce dokončit přesně do dvou let a děti mohly ve dnech 28. – 29. září 1935 slavnostně vstoupit na novou půdu vzdělávání. Nová veliká a krásná škola byla na světě!

Železnická škola po osmdesáti letech sice už není žádná mladice jako kdysi, ale minulý školní rok prošla velikou rekonstrukcí, může se pochlubit novým kabátem i mnohými novými učebnami a jednotlivostmi, které potřebovaly obměnu, aby škola vyhovovala dnešním potřebám moderní školy.

Během sobotního dne otevřených dveří školní prostory nabízely ke zhlédnutí výstavu „Vysvědčení v proměnách času“, videoprojekci našich bývalých absolventek Ivy Burgertové a Lucie Černekové (toho času studentek 1. ročníku Lepařova gymnázia v Jičíně), které navštívily několik pamětníků – bývalých žáků naší školy. Jim už požehnaný věk vryl nemálo hlubokých vrásek do tváře, ale rádi si s děvčaty zavzpomínali, jaké to tehdy bylo, když školu navštěvovali jako malí.20160312_152815

Pro zájemce byl také připraven Almanach školy, jehož snahou bylo shrnout jednotlivé historické informace týkající se naší školy a vydat první ucelenou publikaci o škole. Dík za to patří především paní ředitelce školy, železnické kronikářce paní Olze Jakubcové a také pedagogům školy. (Posledních pár výtisků je ještě možné zakoupit v kanceláři hospodářky školy.)

Velký zájem projevili návštěvníci o hlavní odpolední program, kde žáci naší školy zazpívali Píseň školy. Text písně vzešel z jejich tvorby. Mohli jsme si vyslechnout slova paní ředitelky Mgr. Soni Munzarové a paní starostky Ing. Dany Kracíkové. Zasmáli jsme se při poslechu legračních básní ze života současné školy, které složili a přednesli naši žáci. Tep v těle rozproudilo taneční vystoupení dětí ze školního kroužku Zumba pro děti vedeného profesionální lektorkou paní Monikou Filipovou. Hlavní program zakončil krátký poetický klavírní koncert paní učitelky Dagmar Kuchařové, která na škole vede hru na klavír.

Myslím, že návštěvníci přivítali možnost nahlédnout do tříd a učeben a zavzpomínat, kde to před pár desítkami let seděli, jaký pedagog je v té dané třídě učil a čemu. Člověka zahřálo u srdce, když zahlédl dámu s pánem v letech, kteří si radostně sdělují své vzpomínky. V ten moment jsme si uvědomili, že na tomto místě bylo už hodně prožito a tyto vzpomínky zůstávají s místem spojeny a spoluvytvářejí atmosféru naší školy.

Naší škole přejeme do její další osmdesátky, aby jí naplňoval radostný tvůrčí duch, spolupráci všech zúčastněných a dětský smích spojený s touhou po poznání!

Radana Zubatá

Takto o nás píší v Jičínském deníku, článek zde

Foto zde

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=f38ULzm5qNA