Maškarní rej

Stejně jako v minulém roce oslavily děti naší školy masopustní období rozpustilým karnevalem.  Užily si tanec, soutěže a především legraci a podle rámusu, který během karnevalu dělaly, se určitě dobře bavily 🙂

Děkujeme vychovatelkám Jolaně Knapové, Báře Nydrlové a paní učitelce Tmějové za uspořádání karnevalu.

Více fotek ve Fotogalerii.