Kroužky na 1. pololetí šk.roku 2019/2020

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce nabízíme Vašim dětem množství kroužků pořádaných školou. Na některé školní kroužky jsme získali do konce kalendářního roku 2019 finanční dotaci od KHK či ASŠK, proto výše jejich poplatku může být snížena.  Ve spolupráci s K-klubem Jičín je možné přihlásit se do kroužku Keramika. Přihlášky na www.kackojicin.cz.

Otevřen bude i Taneční obor od ZUŠ Lomnice nad Popelkou. Přihlášky budou v době konání kroužku na 1. hodině 10. 9. přímo u lektorky.

Přehled kroužků i přihlášky jsou na webových stránkách školy v sekci aktuality nebo na odkaze https://www.zszeleznice.cz/soucasti-skoly/krouzky-a-volnocasove-aktivity/

Přihlášky na školní kroužky dodejte do čtvrtka 12. 9. třídnímu učiteli.

Kroužky, které se z důvodu nízkého počtu zájemců neuskuteční, budou uveřejněny na webových stránkách školy a žáci o této skutečnosti budou též informováni.

Poplatek za kroužky bude ve škole od 16. 9. do 30. 9. v čase 7.00 – 10.35hod. naproti hlavnímu vchodu vybírat p. Brendlová.

Zpoplatněné kroužky začínají 16. 9., bezplatné 30. 9., keramika 2. 10., ZUŠ Lomnice 10. 9.

Nabídka kroužků i přihlášky v papírové podobě jsou na vyžádání u třídního učitele.

Nabídka kroužků: 1. pololetí 2019-2020

Přihláška: zde