Nabídka kroužků pro 1. pololetí

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce nabízíme Vašim dětem množství kroužků pořádaných školou. Ve spolupráci s K-klubem Jičín je možné přihlásit se také do kroužku, který opět od 4. 10. povede paní ředitelka K-klubu Lenka Vacková, a to Hliněné ruce a Keramika (zmínka o nich je i v přehledu kroužků). Mají však samostatnou přihlášku, kterou K-klub dodá později.

Přehled kroužků i přihlášky jsou zde na odkazech:

Kroužky 1.pololetí 2017-2018

Přihláška na kroužky pro 1.pololetí

Přihlášky dodejte do středy 13. 9. třídnímu učiteli.

Nabídka kroužků i přihlášky v papírové podobě jsou na vyžádání u třídního učitele.