Advent ve škole

Ve čtvrtek 8.12. 2016 jsme se sešli při příležitosti Adventu ve škole. Hodiny našich příprav, nacvičování a vyrábění skončily a my jsme vám mohli předvést náš letošní program. Pod vedením Terezky Hejdukové a Ondry Tměje jsme se společně vydali za vánočními zvyky některých evropských zemí.  Zazpívali jsme slovenské, anglické, německé a španělské vánoční písně. Naši nejmladší žáci zazpívali „domácí“ podkrkonošskou koledu, kterou sami doprovodili hrou na flétny. Šesťáci si pro změnu připravili vlastní básně a Lucka Krausová s Dominikem Hamšíkem ze sedmé třídy předvedli perfektní herecký výkon ve scénce z Drdova Zapomenutého čerta. Hrou na klavír nám ještě zpříjemnili večer Nela Munzarová s Markem Jandou a Diana Munzarová. Terezka Hejduková podtrhla vánoční atmosféru sólem na saxofon. Břišní tanečnice rozcinkaly stovky cinkrlátek na svých šátcích a tanečnice zumby pořádně rozproudily krev v žilách. Naše výrobky se během chvíle prodaly a zbývalo pochutnat si na výborných vánočkách, jednohubkách a kávě. Zkrátka jsme si užili večer, ve kterém naši žáci předvedli, jak jsou šikovní. Kdo nevystupoval, pomáhal jinak – nosil židle, dělal pohoštění, uklízel. Všem žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy, kteří se na přípravě vystoupení podíleli, velice děkuji. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Tmějové za secvičení programu, panu Tmějovi za kytarový doprovod a technické zabezpečení vystoupení a paní Šiškové za výrobu nádherných svícnů. Doufám, že všechny návštěvníky náš program potěšil a přijdou se na nás zase za rok podívat.

Krásné Vánoce!

Více fotek ve fotogalerii.