Revitalizace zahrady MŠ Železnice ve stylu přírodní zahrady

 

Cílem projektu „Revitalizace zahrady MŠ Železnice ve stylu přírodní zahrady“ je vybudovat zahradu v přírodním stylu v areálu mateřské školy v městě Železnice, takovým způsobem, aby se stala vhodným zázemím pro EVVO výuku, v souladu s ŠVP Rok se sluníčkem. Cílem a záměrem je, přiblížit dětem předškolního věku, co nejvíce spojitostí a přírodních zákonů či koloběhů, které probíhají všude kolem nás. Výstupy budou sloužit ponejvíce dětem z mateřské školy, ale i dětem navštěvující partnerské organizace. Díky úzkému vztahu a spoluprací s rodiči a veřejností z města budou během pravidelných akcí tyto prostory sdílet. Záměrem projektu je přiblížit dětem vztahy panující v živé přírodě (fauny i flora), ale zároveň umožnit pozorování neživé přírody. Toto pozorování a prožívání se uskuteční na základě 5 základních lidských smyslů a informace budou schůdnou formou odpovídající věku demonstrovány na vysvětlení 4 základních přírodních elementů. Veškeré prvky a mobiliář jsou z přírodních materiálů (především dřevo) a z přírodnin, které budou opětovně použity, nalezeny v areálu zahrady, či aktivně přineseny v rámci spolupráce s veřejností.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz