Výzva 57 – Rozvoj technických dovedností žáků

Od září do konce prosince se naše škola zapojila do projektu financovaného z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK. Získali jsme finanční dotaci na pořízení 10 žákovských pracovních stolů, 1 učitelského, na materiální vybavení (nářadí) pro práci se dřevem, kovem a plastem, pan učitel absolvoval vzdělávací kurz podporující technický rozvoj žáků 2. stupně a doplnili jsme učitelskou knihovnu o nové publikace související s touto tematikou.

Bez n‡zvu-1