Úvod ČR – přírodní poměry

Přírodní poměry ČR 

1.Vyvětli pojem podnebí ………………………………………………………………………..

2.Vysvětli pojem počasí …………………………………………………………………………

3.Do jakého podnebného pásu patří ČR? ……………………………………………………….

4.Jaký je rozdíl mezi oceánským a kontinentálním podnebím? …………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5.Vysvětli pojem úmoří ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

6.Doplň: do ……………………moře se vlévá řeka …………………….., do ………………..

moře se vlévá ……………….řeka, do ………………….moře se vlévá řeka ………………….

7.Vysvětli rozdíl mezi vodou prostou a minerální …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

8.Jakého původu jsou jezera na Šumavě? …………………………………………………….

9. Uveď příklad šumavských jezer ……………………………………………………………

10.Náš největší rybník se jmenuje ……………………………………………………………..

11.Proč se budují přehradní nádrže?……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

12.Proč se budovaly plavební kanály, uveď příklad ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

13.Nejúrodnější půda je …………………………., nachází se u nás ………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

14.Vysvětli pojem národní park ……………………………………………………………….

15.Které národní parky byly na našem území vyhlášeny?………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

16.Co je to CHKO? Vysvětli pojem, uveď několik příkladů ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

17.Doplň názvy pohoří, ve kterých najdeme následující hory: Radhošť ……………………

Sněžka ………………….., Velká Deštná …………………………., Klínovec ……………….

………………., Plechý ……………………., Praděd ……………………………….., Čerchov ……………………….., Slunečná …………………, Milešovka ………………..

18.Vyškrtni pojem, který mezi ostatní logicky nepatří:

Úhlava – Mže – Lužnice – Úslava – Radbúza

Orlice – Sázava – Jizera – Cidlina – Úpa

Český les – Krušné hory – Rychlebské hory – Jizerské hory – Bílé Karpaty

Bílina – Dyje – Morava – Bečva – Svratka

19. Při kterých vrásněních vznikala pohoří na našem území? ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

20. Kdy vznikla Československá republika? ……………………………………………………

21. Z jakých částí se skládala? ………………………………………………………………….

22. Jaký byl vývoj našeho území mezi lety 1938 a 1945? ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23.Jak se měnil název Československa po roce 1948? …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24. Kdy vznikla samostatná Česká republika? …………………………………………………

25. Jaké státní útvary byly na našem území před rokem 1918? ………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Více zde: https://www.zszeleznice.cz/vyuka/zemepis/ceska-republika/uvod-cr-prirodni-pomery/