Kruh, kružnice

vysvětlení pojmu:

dum.rvp.cz/materialy/kruznice-a-kruh.html

vzájemná poloha přímky a kružnice:

dum.rvp.cz/materialy/kruznice-a-primka.html

vzájemná poloha dvou kružnic:

dum.rvp.cz/materialy/vzajemna-poloha-dvou-kruznic.html

Thaletova věta:

dum.rvp.cz/materialy/thaletova-kruznice.html

konstrukce tečny pomocí Thaletovy kružnice

dum.rvp.cz/materialy/konstrukce-tecny.html

konstrukce trojúhelníka pomocí Thaletovy kružnice:

dum.rvp.cz/materialy/konstrukce-trojuhelniku-pomoci-thaletovy-kruznice-1.html

dum.rvp.cz/materialy/konstrukce-trojuhelniku-pomoci-thaletovy-kruznice-3-2.html