Dělitelnost přirozených čísel – znaky dělitelnosti

Znaky dělitelnosti

 Číslo je dělitelné

 

2

 

je-li na místě jednotek některá z číslic  2,4,6,8,0

 

3

 

je-li ciferný součet dělitelný 3

 

4

 

je-li poslední dvojčíslí dělitelné 4

 

5

 

je-li na místě jednotek číslice 0 nebo 5

 

6

 

je-li číslo zároveň dělitelné 2 a 3

 

8

 

je-li poslední trojčíslí dělitelné 8

 

9

 

je-li ciferný součet dělitelný 9

 

10

 

je-li na místě jednotek číslice 0

1Př: Urči ciferný součet čísla 41 523.

41 523 → 4+1+5+2+3 = 15

 

Zkus !   Urči ciferný součet čísel:

  1. a)     8 442
  2. b)    532 476

 

2Př: Je číslo 35 214 dělitelné šesti?

Číslo 35 214 je dělitelné 2 ( proč? ) a zároveň dělitelné 3 ( proč? ), proto je  dělitelné i šesti !!!

 

3Př: Zkus !  Která z čísel  8 252; 25 128; 6 333 jsou dělitelná čtyřmi?

 

Masarykova ZŠ Železnice

Autor: Mgr. Jan Kmošek