Dělitelnost přirozených čísel – prvočísla

Prvočíslo – číslo, které má pouze dva dělitele ( číslo1 a samo sebe ).

Prvočísla: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 71, 73, 79, 83, 89,97

Čísla, která mají více než dva dělitele, se nazývají  čísla složená.

Čísla složená a jejich dělitele:

4   ( 1, 2, 4 )                                           12 ( 1, 2, 3, 4, 6, 12 )

6   ( 1, 2, 3, 6 )                                        14 ( 1, 2, 7, 14 )

8   ( 1, 2, 4, 8 )                                        15 ( 1, 3, 5, 15 )

9   ( 1, 3, 9 )                                            16 ( 1, 2, 4, 8, 16 )

10  ( 1, 2, 5, 10 )                                       18 ( 1, 2, 3, 6, 9, 18 )

 

Číslo  1  má pouze jednoho dělitele. Proto není prvočíslo, ani číslo složené !!!!!

 

Př: Určete všechny dělitele čísla 24,   36,   45

 

24

1│24

2│12                         Číslo  24 má osm dělitelů

3│ 8

4│ 6

 

 

36

1│36

2│18

3│12

4│ 9

6│ 6           dělitele 6 počítám jen jednou  — číslo 36 má  devět dělitelů

 

 

45

1│45

3│15

5│ 9                       Číslo 45 má šest dělitelů.

 

 

Masarykova ZŠ Železnice

Autor: Mgr. Jan Kmošek