Příprava na 1.čtvrtletní práci

Opakování na čtvrtletní práci z matematiky

 

1. Přepiš správně pod sebe, vypočítej:

a) 24 578 + 58 974                             b) 874 541 – 51 789

c) 87 690 + 147 985                           d) 178 921 – 98 562               e) 45 698 + 55 671

 

2. Vynásob písemně:

a) 372 . 54                  b) 9 875 . 152             c) 512 . 430                d) 7 561. 204

 

3. Vypočítej a proveď zkoušku:

a) 25 789: 9                            b) 456 921 : 4

 

4. Zájezdu se zúčastnilo 121 lidí, z nichž většina byla ubytována v hotelu ve 23 čtyřlůžkových pokojích. Ostatní, ale museli spát v ubytovně. Kolik lidí spalo v ubytovně?

 

5. Babička má 5 vnoučat. Každému koupila 2 stejné čokolády. Celkem zaplatila 200Kč. Jaká je cena jedné čokolády?

 

6. Převáděj jednotky : 3hod 25min =    min.                154min =   hod.    min.            458hod. =    dní    hod.                           25 cm =                mm                       4km=                    m

45 000mm=          dm                       87dm=                  cm

 

7. Narýsuj čtverec EFGH, je-li dáno 😐 FH| = 8cm

Jak nazýváme úsečku FH?

 

8. Narýsuj rpravoúhlý trojúhelník ABC : s odvěsnami a= 6cm, b = 4cm 5mm.

 

9. Obdélníková zahrada pana Veselého má rozměry 35m a 27m. Čtvercový sad pana Morávka má stranu 29m. Kdo spotřebuje na oplocení více pletiva a o kolik?

Více zde: https://www.zszeleznice.cz/vyuka/matematika-5-rocnik/priprava-na-1-ctvrtletni-praci/