Informační měsíčník č.1

Informační měsíčník Masarykovy ZŠ Železnice, šk. rok 2009-10, č. 1, září 2009, redakce Mgr. Jaroslav Vávra

Vážení rodiče a přátelé školy, 

skončil slunný srpen, jeřabiny svítí dodaleka hřejivou barvou svých plodů a pro žáky i jejich učitele nastal nástup do školy. Krásný čas prázdnin je pryč a začíná čas pracovní. Některým dětem se už po škole trochu stýská, některé si říkají: „co se dá dělat“… Co si do nového školního roku vzájemně popřát? Žákům chuť do práce a touhu být ještě lepší než loni, rodičům rozvážnost a klidnou mysl při řešení problémů svých ratolestí, učitelům klidnou práci a radost z dobrých výsledků žáků. 

Všem ať nám slouží zdraví a přejme si úspěšný a dobrý nový školní rok prožitý ve vzájemně prospěšné spolupráci.                                              Mgr. Zlata Kobrlová, řed. školy     

Personální obsazení – vedení školy

Mgr. Zlata Kobrlová (ředitelka)

Mgr. Hana Bímová (výchovná poradkyně)

Naděžda Pražáková (hospodářka) – úřední hodiny 7,15 – 15,00 hod.

Kontakty: tel. základní školy 493 532 936   zlata.kobrlova@zszeleznice.cz  

                  tel.  hospodářky     493 532 936   n.prazakova@zszeleznice.cz

e-mail: skola@zszeleznice.cz       web: www.zszeleznice.cz

Informační třídní schůzky s rodiči se uskuteční ve středu 30. září 2009 od  16 hod. (od 15 hod. proběhne schůze výboru SRPŠ).

Třídní učitelé 

  1. ročník – Mgr. Radana Zubatá  (nová členka pedagogického sboru)
  2. ročník – Alena Morávková
  3. ročník – Mgr. Zdeňka Svobodová
  4. ročník – Mgr. Lenka Hronková
  5. ročník – Mgr. Zuzana Oborníková (nová členka pedagogického sboru)
  6. ročník – Mgr. Jaroslav Vávra
  7. ročník – Mgr. Hana Bímová.
  8. ročník – Mgr. Marie Marková
  9. ročník – Mgr. Jan Kmošek

Bez třídnictví: Bc. Jitka Fikarová

Vychovatelka: Alena Chaloupská

Provozní zaměstnanci, školní jídelna

Školník: Milan Fikar

Uklízečky: Radka Burgertová, Monika Hubálovská

Školní jídelna: Monika Sobotková (vedoucí), tel.776 176 921,úřed.hodiny: 6,00-14,00 hod. Jana Junková, Vladimíra Ševců (kuchařky)

 

Zprávy ze školní jídelnyVýdej obědů probíhá od 11,30 do 13,30 hod. Odhlásit oběd (nemoc, jiné důvody) si může strávník na daný den do 6,30 hod., a to na tel. čísle 776 176 921 (i formou SMS). Ceny obědů se liší s věkem dítěte: 7-10 let = 19 Kč, 11-14 let = 21 Kč,          15 a více let = 23 Kč. Cizí strávníci platí 45 Kč. První den nemoci mohou rodiče pro dítě odebrat oběd za jeho běžnou cenu (19, 21 a 23 Kč), od 2. dne nemoci pouze za cenu oběda pro cizí strávníky (45 Kč). Termíny plateb obědů jsou vždy včas zveřejněny (zpravidla poslední 3 dny v měsíci). Stravné se vybírá v hotovosti, ve výjimečných případech lze domluvit platbu den předem, anebo na jiný termín.             Monika Sobotková, ved. šk. jídelny

Důležitá upozorněníŠkola se pro žáky otvírá v 7,25 hod., kdy učitelům začíná dozor na chodbách. Tento čas je však určen pro dojíždějící žáky a děti navštěvující ranní školní družinu. Žáci ze Železnice přicházejí do šatny v 7,30 hod., tzn. že do tříd se dostanou 10 minut před zahájením vyučování, aby se v klidu připravili na 1. hodinu.      

Našim žákům umožníme přístup na internet jen tehdy, když bude jejich činnost souviset s jejich dalším vzděláváním, anebo s přípravou na vyučování.

Platby sešitů: Prosíme rodiče, aby sešity, které jim škola zajistila, zaplatili do 4. září (pátek). Týká se to samozřejmě žáků, již si sešity objednali.

Netelefonujte prosím učitelům v době vyučování. Přikládáme rozpis hodin a přestávek. 

1. hodina:   7,45 –   8,30 hod.     Přestávky:      8,30 –   8,40 hod.

2. hodina:   8,40 –   9,25 hod.                              9,25 –   9,45 hod.

3. hodina:   9,45 – 10,30 hod.                            10,30 – 10,40 hod.

4. hodina: 10,40 – 11,25 hod.                            11,25 – 11,35 hod.

5. hodina: 11,35 – 12,20 hod.                            12,20 – 12,30 hod.

6. hodina: 12,30 – 13,15 hod.                            13,15 – 13,25 hod.

7. hodina: 13,25 – 14,10 hod.                            14,10 – 14,20 hod.

8. hodina: 14,20 – 15,05 hod.                        

Organizace školního roku 

Školní rok trvá od 1. 9. 2009 (úterý) do 30. 6. 2010 (středa)

I. pololetí: 1. 9. 2009 (úterý) – 28.1. 2010 (čtvrtek)                                                                                                            II. pololetí: 1. 2. 2010 (pondělí) – 30. 6. 2010 (středa)

Prázdniny

– Den české státnosti: 28. 9. (pondělí)

– podzimní: 29. 10. (čtvrtek) a 30. 10. (pátek), 28. 10. Den vzniku samostatného Československa, na který prázdniny navazují

– 16. 11. (pondělí), ředitelské volno, 17.11. Den boje za svobodu a demokracii (st. svátek), žáci nastupují do školy ve středu 18. 11.

– ředitelské volno 21. a 22. prosince (pondělí a úterý) a na něj plynule navazují vánoční prázdniny od             23. 12. (středa) 2009 – 1. 1. 2010 (pátek), do školy děti jdou 4. 1. 2010 (pondělí)

– pololetní: 29. 1. (pátek) 2010

– jarní: 15. 2. – 21. 2. 2010

– velikonoční: 1. 4. (čtvrtek) a 2. 4. (pátek) 2010, 5. 4. Velikonoční pondělí, do školy jdou děti až v úterý 6. 4.

– hlavní: 1. 7. (čtvrtek) – 31. 8. (úterý)

Výsledky opravných zkoušek: Měli je vykonat 4 žáci. Jeden se bez omluvy nedostavil, jeden neuspěl a dva žáci úspěšně zkoušku zvládli.   

Týden akcí Jičín – město pohádky: Škola už tradičně připravuje svůj program. Letos bude zahájen v úterý             8. září. Součástí týdne jsou kromě návštěvy festivalu (všechny třídy) také poznávací výlety do Českého ráje             a jejich následné zpracování: 1. roč. – Zebín, 2. roč. – Bradlec, 3. roč. – Bradlec, 4. roč. – Lomnice nad Pop.,         5. roč.-  Prachovské skály, 6. roč. – Vidlák, Věžák, Trosky, 7. roč. – Kost, údolí Plakánku, 8. roč. – Hrubá Skála, Valdštejn, 9. roč. – Turnov, Muzeum Českého ráje. Ve čtvrtek 10. září navštíví děti v K-klubu divadelní představení Teta to plete (1. roč. na představení v 9 hod., 2.-5. roč. v 10,30 hod.). V pátek 11. září se uskuteční celoškolní Branný den.

Lyžařský kurz pro žáky 7.a 6. ročníku se uskuteční poslední lednový týden r. 2010 (23.-29. ledna, od soboty do pátku). Termín třeba chápat jako předběžný.

Aby bylo na škole hezky, budeme ráno opět zpívat, a to i na 2. stupni. Poněvadž od letošního roku učím prakticky jen v 6.-9. ročníku, zajdu si s dětmi 1.-5. ročníku zazpívat vždy každé pondělí a pátek od 8,40 hod. do 8,45 hod. Na programu budou hlavně písně, které využijeme v divadelních hrách, operkách a besídkách. S žáky          2. stupně pak budeme zahajovat hodiny zpěvem jedné písně. Patří to k české pedagogické tradici, dnes – bohužel – často opomíjené.

Napsala nám Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (soutěž v psaní pohádkového příběhu): „Ráda Vám oznamuji, že Vaše žákyně Viola Zikmundová (7. tř.) byla porotou vybrána a bude oceněna. Zároveň obdrží čestné uznání . Gratulujeme. Touto cestou bych Vás a Vaše pedagogy ráda pozvala na slavnostní předávání cen, které proběhne 11. září od 13 hod. v sálku hudebního oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Předávání cen se zúčastní herec a moderátor ankety „Kniha mého srdce“ Jaroslav Dušek, spisovatel Jan Sobotka, ilustrátor Jiří Fixl, zástupci nakladatelství Anag a zástupci společnosti Svět knihy, s.r.o. a kampaně Rosteme s knihou.“ Blahopřejeme!