Informační měsíčník č.3

Informační měsíčník Masarykovy ZŠ Železnice, šk. rok 2008 – 9, č. 3 (listopad), redakce Mgr. Jaroslav Vávra

PÁR SLOV K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Škola je instituce, kde musí panovat pořádek a řád. Vyučovací hodina je ucelená jednotka, která by neměla být nikým a ničím narušována. Obracím se proto na Vás, rodiče, abyste toto plně respektovali. Neklepejte prosím na dveře třídy v průběhu vyučování a nevstupujte dovnitř (nemluvím samozřejmě o zcela výjimečných a naléhavých případech…).

Taktéž je nepřípustné, abyste si na půdě školy (třeba i v šatně) vyřizovali účty s jiným dítětem, popř. s jeho rodiči.

V případě problémů ohlaste předem telefonicky návštěvu třídnímu učiteli nebo vedení školy. Děkujeme, že nás chápete a budete naše pravidla dodržovat.   Mgr. Zlata Kobrlová, ředitelka školy 

 

ZAHÁJEN ŠKOLNÍ PRODEJ NÁPOJŮ A POTRAVIN

Dne 18. listopadu o velké přestávce zahájily paní uklízečky v šatně prodej balených nápojů a potravin.

Ceník:

Jogurt                                                                   6 Kč

Bobík (smetánek)                                                7 Kč

Biskiti                                                                   8 Kč

Croissant (rohlík se sladkou náplní)                  8 Kč

Brumík                                                                  8 Kč

Pití                                                                         8 Kč

Tyčinky Twiggy a Cerix                                      5 Kč

 

KALENDÁRIUM AKCÍ NA LISTOPAD A PROSINEC

17. 11. (po) je státní svátek – den volna

24. 11. (po) se uskuteční pedagogická rada

26. 11. (st) exkurze na Úřad práce v Jičíně (9.roč.)

26. 11. (st) TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16 do 18 h

Tradiční Vánoční dílna se uskuteční netradičně v pátek 28. listopadu od 18 h v prostorách školy. Potřebný materiál si vezměte s sebou, nakoupit si budete moci pouze přízdoby.                                                                                                                   Bc. Jitka Fikarová

ADVENT 2008: Také v letošním školním roce bude advent bohatý, škola připravuje řadu akcí. Těšíme se, že budou bohatě navštíveny.

11 . – 13. prosince (čtvrtek až sobota): Prodejní vánoční výstava v zasedačce MěÚ potrvá tentokrát tři dny. „Otevřeno“  vždy od 10 do 16 h.

Adventní koncert (sobota 13. prosince od 16 h): Tentokrát se 5. ročník představí s historickou hrou Břetislav a Jitka, po níž bude následovat pořad Vánoce v Evropě. Příjemnou skutečností pro návštěvníky bude skutečnost, že zde budou moci ochutnat některé cukrovinky a vánoční jídla, která se připravují v různých evropských národech. K tomuto „menu“ zazní anglické, řecké, německé, polské, švédské, francouzské, ukrajinské, české a další vánoční písně v podání dětí, které navštěvují kroužek sborového zpěvu. Aktivně mohou do pořadu vstoupit rodiče účinkujících dětí a další návštěvníci. Stačí pouze upéci nějakou evropskou vánoční dobrotu a přinést ji na koncert.Prosíme rodiče, a to i ty, jejichž děti nechodí do kroužku sborového zpěvu, aby své ratolesti na koncert uvolnili. Není nás mnoho, potřebujeme každý hlas. Děkujeme.

Zpívání u vánočního stromu (středa 17. prosince, náměstí Železnice, začátek v 17 h): Přijďte si s dětmi, pracovníky MěÚ, učiteli a dalšími ctiteli adventního času klidu, pohody a rozjímání zazpívat tradiční české koledy.

ADVENTNÍ KONCERT DĚTSKÉHO A MLÁDEŽNICKÉHO SBORU JIZERKA SEMILY (sbormistryně Nadia Ladkany, Mgr. Alena Brádlová) se uskuteční v pátek 12. prosince 2008 od 18 h v kostele sv. Jiří v Radimi. Doprovodná devítičlenná instrumentální skupina hraje ve složení: 

Jiří Horčička (spolupracuje s Orchestrem V. Hybše, Orchestrem paláce Žofín apod.) – klavír, Jaroslava Petrásková – 1. housle, Mgr. Jan Slavík – 2. housle, Jan Vávra  – 1. klarinet, Lukáš Valenta – 2. klarinet, Ing. Martin Brádle – kontrabas (všichni ze Semil), Ing. Ivana Čapková – sopránová zobcová flétna (Lomnice n. Pop.), Gabriela Mašková – altová zobcová flétna (Brada), Jana Vávrová – Kracík (fagot). V programu zazní české koledy v úpravě dr. Zdeňka Zahradníka, lomnického rodáka, hudebního skladatele a režiséra, které Jizerka natočila v letošním roce na CD, a další skladby. Jizerka si odvezla mnoho vavřínů z mezinárodních soutěží (Finsko, Belgie, Řecko, Itálie, Irsko apod.). Koncertovala s úspěchem také v USA a Japonsku. Sbormistři Alena a Václav Brádlovi dostali nejvyšší vyznamenání, které u nás sbormistrům Unie českých pěveckých sborů uděluje: Cenu Františka Lýska. Jsou rovněž čestnými občany Semil.

 

SBĚR PAPÍRU

Naše škola se přihlásila do soutěže ve sběru papíru. Prosíme vás proto, abyste papír třídili takto:Balíčky papíru budou převázány provázkem. Nedávejte je prosím do krabic.

Knihy zbavte tvrdých desek a převažte provázkem.

Noviny musí být bez barevných příloh a letáků.

Letáky a barevné přílohy svažte zvlášť.

Kartonové krabice poskládejte a převažte provázkem.

Jestliže dodržíte uvedený postup, dostane škola více peněz, to je vidět z přiloženého ceníku. Jakmile však svážete např. noviny s kartonem, dostaneme pouze 50 hal, za „čisté noviny“ téměř 3krát více. Víme, že to je práce navíc, ale vyplatí se to.

Ceník:

Ostatní papír (knihy, karton):                                             0,50 Kč/kg

Letáky, netříděný papír (směs novin a časopisů):      1, –   Kč/kg

Noviny (bez barevných příloh):                               1,40 Kč/kg

Časopisy (bez letáků)                                                         1,20 Kč/kg

Škola ještě sbírá PET víčka.                                                2,20 Kč/kg

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

 

SNAHA O ZISK POČÍTAČŮ: Pan učitel P. Dědeček vyplnil pětatřicetistránkový formulář grantového programu finanční skupiny ČEZ pro rok 2009. Usiluje o zisk 13 počítačů a dataprojektor. Jestliže bude úspěšný, pak MěÚ Železnice přislíbil částečně dotovat nákup licencí pro provozování PC. Držme mu tedy palce, neboť vykonal velký kus práce.

PROBĚHLO

30. 10. (pá) Krakonoš a spadlé listí (MŠ, 1.-3. roč.): Hra s maňásky pro nejmenší v podání Divadélka s úsměvem  se návštěvníkům líbila.

4. 11. (út) – Exkurze do Botanické zahrady (se ZŠ Valdice)

Paní ředitelka valdické školy Mgr. Dana Němcová, která má v 5. ročníku 8 žáků, nás pozvala na exkurzi do Botanické zahrady Liberec. Cestovat vlakem je velmi zdlouhavé, a proto objednala menší „autobusek“, do něhož jsme se jen tak tak vešli, ale byl samozřejmě mnohem levnější než klasický autobus. Návštěva botanické zahrady koresponduje s učivem přírodovědy, kdy žáci hovoří o různých rostlinných i živočišných společenstvech na světě v souvislosti s podnebnými pásy a typy jednotlivých krajin (poušť, savana, tropický prales apod.).

Ve čtvrtek 13. 11. se 1. a 4. třída (A. Morávková, Mgr. A. Suchardová) zúčastnila exkurze do MAVE. Podnikový autobus nás přivezl do areálu MAVE, kde se nás ujala pí Pavlů. Ochotně odpovídala na všetečné otázky žáků. Nejdříve jsme obdivovali malá kuřátka, dokonce jsme si je pohladili. Zhlédli jsme chov slepic  a viděli, jak se čistí, kontrolují a balí vajíčka. Bylo to velmi zajímavé. Paní Pavlů jsme poděkovali a předali jí obrázky kuřátek, které malovali prvňáčci. Přání k Vánocům dostala od čtvrťáků. Exkurze se nám velmi líbila.

 

Společenská kronikaNa místo hospodářky a administrativní pracovnice nastoupila 3. listopadu   pí Naděžda Pražáková z Lomnice n. Pop. Paní Jarmila Mizerová ukončila se školou pracovní poměr na vlastní žádost ve zkušební době. Pracovní poměr ukončil po vzájemné dohodě takéIvan Hrych.p. školník Děkujeme oběma za odvedenou práci a přejeme jim dobrý start na novém místě. Post školníka zastává p. Milan Fikar z Valdic. Novým pracovníkům přejeme dobré zdraví  a radost z práce.                                                                            Mgr. Zlata Kobrlová, ředitelka školy