Informační měsíčník č.2

Informační měsíčník Masarykovy ZŠ Železnice, šk. rok 2008 – 9, č. 2 (říjen), redakce Mgr. Jaroslav Vávra

PODZIMNÍ PRÁDNINY – DNY VOLNA: sobota 25. října – středa 29. října, do školy děti nastupují ve čtvrtek 30. října.

Myšlenka dne: Školy a soudní lidé se musejí bránit tlaku státu i (některých) rodičů, že se má učit jen to, co je k bezprostřednímu užitku, jak to kdysi nařídil školám Josef II. Za pár let se to muselo změnit, protože Rakousko jaksi vypadlo ze soutěže a muselo rychle přebírat berlínský (Humboldtův) vzor. Prakticky to znamená bránit se předčasné specializaci, přílišnému důrazu na „praktické dovednosti“, protože ty za pár let stejně zastarají, a trvat na tom, že každý je nejdřív člověk, potom občan a pak teprve třeba chemik nebo učitel. Protože i chemik potřebuje číst a psát, potřebuje rozumět své společnosti a měl by být odolný proti různým ideologickým vábničkám.

                                                      prof. Jan Sokol, vysokoškolský pedagog , kandidát na prezidenta ČR     

KALENDÁRIUM AKCÍ

Proběhlo:

1. 10. Přírodovědný klokan pro žáky 9. ročníku (školní kolo, ZŠ Železnice ): 1. M. Brožová, 2. P. Cardalová, 3. J. Daniš, 4. B. Nydrlová, 5. M. Nydrlová, 6. L. Morávek , 7. V. Randáková,  8. M. Burian, 9. V. Jiřička, 10. M. Šubrová, 11. O. Drahoňovský.

5. 10. Kopidlenský kvítek: Soutěže se zúčastnila V. Zikmundová ze 7. ročníku, která skončila v jednotlivcích na velmi pěkném 10. místě z 50 ! dětí. Děkujeme Viole za dobrou reprezentaci a k úspěchu jí blahopřejeme

9. 10. Ekomládě (VOŠ a SZeŠ Hořice): Výsledky družstva deváťáků nebyly zatím na stránkách pořadatele zveřejněny.

Připravujeme:

22. října: Návštěva učitelek MŠ v 1. ročníku, 2. vyučovací hodina.

23. října: Už i hvězdy tančily aneb Roztančená historie – pořad ZUŠ Jičín, odjezd v 8,15 h, začátek v 9 h, vstupné 30 Kč, délka pořadu 50 – 60 min. Pořad o historii tance, kterého se zúčastní ho děti    1.-5. ročníku školy.

28. října: OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V ŽELEZNICI: Město Železnice chce celou řadou akcí připomenout kulaté výročí. 28. října mají být od 13 h oslavy zahájeny ve Vlastivědném muzeu v Železnici, následovat by měl orchestrion a pak přednáška Oldřicha Krska. Počítá se rovněž s průvodem od náměstí k pomníku v parku a zde mají být po krátkém proslovu odstartovány turistické pochody. Méně náročná trasa (1,7 km) pro neterénní kočárky a začínající turisty povede od pomníku k lázním, ulicemi Žižkovou a Husovou k muzeu, ulicemi Palackého, Na Tvrzi, Za Humny a Hrnčířskou na náměstí. Čtyřkilometrová trasa pro neterénní kočárky a mírně pokročilé malé turisty: pomník, lázně, ulice Žižkova, Husova, Železná, Nádražní, pak nádraží a zpět, ul. Kavánova, kostel, ulice Palackého, Na Tvrzi, Za Humny, Hrnčířská, náměstí. Desetikilometrová trasa bude kopírovat Železnický kros včetně varianty pro terénní kočárky. Případně si lze zvolit vlastní variantu (zkrátit či prodloužit): pomník, ul. Kumburská, přes potok Ploužnice (dřevěná lávka), lesní cesta, niva, kolem střelnice, pod silničním mostem, Těšín, Železný, ul. Nádražní, loukou k Valše, pomník 1866, kolem Valchy, východně od Zámezí kolem nového rybníka, mezi poli, Hluboký rybník, podél potoka… podle zvolených variant.

Trasa Železnického krosu bude vyznačena červenými fáborky. Pro letošní „nultý ročník“ má být zvolena trasa co možná nejvíce terénní. Změna programu vyhrazena, proto sledujte pozorně vývěsky, kde budou upřesněny i časy.  Pořadatelé Vás srdečně zvou. Večer lampiónový průvod.

Na konec října a počátek listopadu připravujeme školní projekci DVD „Nepřítelem osudu“ o letci  RAF plk. Františku Truhlářovi, lomnickém rodákovi, které namluvil Zd. Svěrák a pak film Nebeští jezdci s J. Hrzánem, Sv. Matyášem a J. Bednářem v hlavních rolích, který by měli zhlédnout žáci 5.-9. roč. Letos uplynulo 40 let od premiéry tohoto vynikajícího filmu.

HUDBA NA ŠKOLE: Nevyjádřit se k názorům rodičů, to by byla hrubost a ignorantství. A stanovisko musí zaujmout také ten, kdo s dětmi v tomto oboru pracuje. Připomínky se týkaly zhruba těchto oblastí: 1) Ráno se zpívá moc často a některé děti to nebaví. Abych připomněl: Děti 1. – 5. ročníku se scházejí v 7, 40 h v 5. ročníku a před zahájením vyučování si všechny zazpívají. 2) Zpívá se  moc písní s nářečními (regionálními) texty. 3) Hra na flétnu by měla být dělená podle ročníků, tedy podle vyspělosti dětí. 

Ad 1) Ranní zpěv má navodit radostnou atmosféru, což se nám, domnívám se (a nejen já), docela daří. „Rozpohybuje“ děti a „PROBUDÍ JE“, obrazně řečeno. Pravda, i ta seberadostnější píseň nemusí oslovit každého. Někdo nerad opakuje, jiný to opakování potřebuje, třetí se na určitou píseň přímo těší. Kdysi na škole v Bozkově působil moudrý pan učitel Jirát. Ten naučil své žáky řadu národních písní tak dokonale, že když se tahle parta sejde v hospodě, zpívá „JIRÁTOVKY“ a je jim dobře. Já nejsem pan učitel Jirát, ba ani si nemohu dovolit, třebaže bych si to docela přál, zpívat „jen národní písně“, takže zpíváme např. Honky tonky blues (J. Suchý, J. Šlitr), Prachovské skály(I. Mládek), Svátek zvířat (J. Uhlíř, Zd. Svěrák), Kolik je na světě věcí (J. Skoumal), písně krajové i národní, country písně, ale i rockové, „písničkáře“ (Hutka, Nohavica), jednoduché historické, pomalu připravujeme pořad „Koledy a vánoční písně cizích národů“. Texty budeme z 90 % zpívat v češtině, zbytek v cizích jazycích v rámci tzv. mezipředmětových vztahů (později nacvičíme také nejznámější české, které však učím děti přímo v hodinách HV) apod. Hodně textů se snadno učí i děti z nižších tříd. Zkrátka, jsme školou základní, která je přímo povinna vytvořit dětem širokou nabídku. Třeba však zdůraznit, že lidová píseň zvláště na národní škole zůstává základem zpěvního repertoáru a je to určitě dobře.

Ad 2) Mnoho nářečních (regionálních písní) nezpíváme, výjimkou jsou Vánoce, kdy loni zazněly krkonošské koledy. Hra se zpěvy „Štědrej den v Krkonoších“ měla velký úspěch, řada lidí nám říkala, že bychom to měli natočit či pozvat regionální televize. Není všem dnům konec, stále je čas s tím něco udělat. Domnívám se, že děti by měly vědět, odkud jsou. Aby své rodiště milovaly a rády se do něj vracely, musí k němu mít i citový vztah. K tomu pomáhají znalostí, ale také regionální a krajové písně. Nechybí jim vtip, moudrost a ten náš nezaměnitelný kolorit. Nevím, ale v budoucnu je už jen málokdo provede krajovou písní. Važme si jich proto, přistupujme k nim s pokorou v srdci.

Ad 3) S požadavkem, aby hra na flétnu byla rozdělena podle ročníků, nelze nesouhlasit. Výmluvy nikdy nepatřily do mého „rejstříku“, přesto však nelehká situace, kdy jsem v průběhu loňského roku musel přebrat některé hodiny navíc za dlouhodobě nemocnou pí uč. Pfeifrovou, zapříčinila některé mé rozvrhové i časové komplikace a neblaze zasáhla například i do sborového zpěvu. Jednoduchý rozvrh nemám ani letos, kdy učím na 1. i 2. stupni, ale podávám návrh na řešení.

Rozpis hry na zobcovou flétnu:                                                                                                                               2. roč.: středa od 11,50 do 12,20 h (musí začínat, poněvadž pak mají některé děti angličtinu)                                           1. roč.:   středa od 12,20 h do 12, 50 h                                                                                                                  3. roč. – 6. roč.: čtvrtek od 13, 40 h do 14,10 h   Lekce musí končit ve 14,10 h, neboť ve 14,15 h mi začíná HV v 9. ročníku.

Poslední skupinu nejsem schopen dále „dělit“, ale tam už jsou děti vyrovnané. Ty starší budou dostávat více cvičení. Nejbližší vystoupení čeká děti už na Vánoce. Slovo ke sborovému zpěvu (středa od 7 h): Ráno není jednoduché vstávat, ale to, co se naučíme, děti určitě „prodají“ (vánoční pořady, operka „Hurá, jdeme do světa!“, akademie apod.). Vystoupí i v okolních městech a obcích jako v minulých letech.                          Mgr.   Jaroslav Vávra         

DÝŇOVÉ ODPOLEDNE: Dny se pomalu krátí, ze stromů padají barevné listy a vše se pomalu schyluje k zimnímu spánku. Rádi bychom pozvali všechny blízké, příbuzné a kamarády prvňáčků na slavnost podzimu „Dýňové odpoledne“. Uskuteční se v  pondělí 20.10. ve 14 h. Prosím, přineste si s sebou dýni (dýně), ať již velkou, či malou, ostrý nůž na vyřezáváni, lopatku (lžíci) na vydlabávání dýní, podzimní přízdoby, větvičky s listy, mech, žaludy, podzimní květiny a podobně. Z dýní si vytvoříme krásnou podzimní výzdobu, kterou si zkrášlíme naši milou školičku.Těším se na příjemně prožité odpoledne s Vámi a Vašimi dětmi.                                                              Alena Morávková, třídní učitelka 1. ročníku

SBĚR PAPÍRU VE ŠKOLE POKRAČUJE, pouze se hledá jiný odběratel. Právě letos je více než kdy jindy potřeba nasbírat suroviny co nejvíce, abychom mohli finančně zajistit co nejvíce akcí, které škola pořádá.

Omluva: V 1. čísle Informačníku jsme nesprávně uvedli u vedoucí kroužku míčových her zkratku jména M. Danišová. Jedná se samozřejmě o pí Veroniku Danišovou.