Informační měsíčník č.1

Informační měsíčník č.1

 

Informační měsíčník Masarykovy ZŠ Železnice, šk. rok 2008 – 9, č. 1 (září), redakce Mgr. Jaroslav Vávra

Organizace školního roku (e-mail školy: škola@zszeleznice.cz,zlata.kobrlova@zszeleznice.cz web: www.zszeleznice.cz)

Školní rok trvá od 1. 9. 2008 (Po) do 30. 6. 2009 (Út)

  1. pololetí: 1. 9. 2008 (Po) – 29. 1. 2009 (Čt)
  2. pololetí: 2. 2. 2008 (Po) – 30. 6. 2009 (Út)

Prázdniny

–       podzimní: 27. 10. (Po), 28. 10. (Út – státní svátek) a 29. 10. (St) 2008

–       vánoční: 22. 12. 2008 (Po) – 2. 1. 2009 (Pá), do školy nástup 5. 1. 2009 (Po)

–       jednodenní pololetní: 30. 1. 2009 (Pá)

–       jarní: 9. 2. – 15. 2. 2009

–       velikonoční: 9. 4. (Čt), 10. 4. (Pá), velikonoční pondělí 13. 4., do školy 14. 4. 2009

–       hlavní: 1. 7. (St) – 31. 8. 2009 (Po), šk. rok začne 1. září 2009 (Út)

Státní svátky: 17. 11. 2008 (Po), 1. 5. 2009 (Pá), 8. 5. (Pá) 2009

Důležité upozornění: Prosíme rodiče, aby čísla svých nových mobilních telefonů (pevných linek do zaměstnání apod.) napsali pečlivě do žákovské knížky. Důležité je, abychom zaregistrovali všechny změny. Telefonní kontakt je pro nás nepostradatelný, když řešíme úrazy či jiné závažné problémy, které nesnesou odkladu. Za pochopení děkujeme.

Hodiny výchovného poradce (Mgr. Hana Bímová): Čt 14, 10 – 14, 50 h, Pá 9, 45 – 10, 25 h, jinak dle dohody.

SPOLEČNÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče žáků všech ročníků se uskuteční 30. září (Út) od 16 hodin v kmenových učebnách dětí. Výbor sdružení rodičů se sejde v 15 h.

Nástin kroužků: V letošním školním roce škola opět nabízí žákům řadu kroužků, aby se učili vhodně využívat volný čas. V průběhu úvodních týdnů se dají dohromady všechny potřebné náležitosti. Zatím „telegraficky“.

Angličtina hrou    1. roč.                Po 13 – 13, 30 h                          A. Morávková

Angličtina hrou    2. roč.                St 13 – 13, 45 h                         Mgr. L. Hronková

Hudební                          1.– 5. roč.          Čt 12, 40 – 13, 15 h                     Mgr. J. Vávra

Internet                            1.– 5. roč.          Po 12, 30 – 13, 15 h                    Dr. P. Dědeček

Šikulky                            1.– 2. roč.          Po 13 –   14 h                            Mgr. Zd. Svobodová

Šikulky                            3.– 5. roč.          Út 13, 15 – 14 h                          Mgr. Zd. Svobodová

Volejbal                          7.– 9. roč.          Po 15 – 16, 30 h                         Dr. P. Dědeček

Florbal (K klub)             3.– 6. roč.          St 12, 50 – 13, 50 h                    Mgr. M. Roček

První schůzka: 1. 10., sraz v šatně ZŠ ve 12,45 h, pak odchod do sokolovny, zápisné 600 Kč. Nedá se předpokládat změna termínu.

Aerobik (K klub)             od 6 let              Čt 14,30 – 15,30 h                      Ing. E. Šulcová

První schůzka 2. 10. ve stanovený čas, sraz v tělocvičně školy, zápisné 700 Kč.

Dramatický kroužek        1.– 2. roč.         Út 13,15 h do 14 h                       J. Jenčková

Míčové hry                      1.– 5. roč.          o čase se jedná  (sokolovna)        M. Danišová

Program hudebního kroužku: Vánoce v Evropě – nácvik koled evropských národů (české překlady), nová Vánoční hra, operka o hudebních nástrojích „Hurá, jdeme do světa“, doprovody na flétny.

Školní mléko: Program „Mléko do škol“ dále pokračuje, avšak pouze s dotací Evropské unie. V praxi to bude znamenat navýšení ceny, ale nárok žáků na dotované výrobky zůstane zachován. Nabídka firmy Laktea má do škol přijít počátkem září.

 

Pracovníci školy, kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Zlata Kobrlová (telefon propojen – 493 532 936), e-mail: zlata.kobrlova@zszeleznice.cz

Výchovný poradceMgr. Hana Bímová. Správce ICTPaedDr. Pavel Dědeček. Třídní učiteléAlena Morávková (1. roč., nová pedagožka), Mgr. Zdeňka Svobodová (2. roč.), Mgr. Lenka Hronková (3. roč.), Mgr. Anna Suchardová (4. roč.), Mgr. Jaroslav Vávra (5.roč.), Mgr. Hana Bímová (6. roč., nová pedagožka), Mgr. Marie Marková (7. roč.), Mgr. Jan Kmošek (8. roč.), Bc. Jitka Fikarová (9. roč.). Netřídní: PaedDr. Pavel Dědeček, Mgr. Albrecht Šorejs. Vychovatelka šk. družinyAlena Chaloupská. HospodářkaJarmila Mizerová (nová pracovnice) Ved. šk. jídelny: Monika Sobotková, tel. 493 532 936, mobil – 776 176 921. Kuchařky: Jana Junková, Vladimíra Ševců, Magda Hrudková (nová pracovnice ŠJ). Školník: Ivan HrychUklízečky: Libuše Bryknarová, Radka Burgertová (nová pracovnice). Přejeme všem novým pracovnicím, aby se jim práce dařila a byly na naší škole spokojeny, dětem pak pěkné výsledky a dobré zdraví. 

                 Mgr. Zlata Kobrlová, řed. školy                                                                                                                                            

 

  Jičín – město pohádky koncipujeme jako týden sportovních, naukových a zábavných aktivit. 

  1. září (Po), branný den, výsledky: kat2. a3. r..– 1. Beran L., Vraštil V., Saal D., Kinčl M. (3.r.), 2. Šťastná J., Semanová A., Burgertová E., Danišová M. (3.r.), 3. Morávková I., Černeková L., Krejčová N., Krausová R., Tóthová A.(3.r.); kat. 4. a 5. r. – 1. Danišová M., Jiřičková T., Rejfková E., Rejfková Š. (5.r.), 2. Boček O., Pulda J., Čapek T., Jína J., Zikmund J., Kraus V. (4.r.), 3. Lokvencová V., Zadinová K., Novotná A., Jahodová A., Danišová A.; kat. 6. a 7. r. – 1. Novák J., Jeřábek J., Zikmundová V., Pulda, Lokvenc (7.r.), 2. Randáková A., Kamenická L., Křížková T., Šneberková M. (6.r.), 3. Morávek T., Vokatý M., Doubic V., Hubálovský M., Nájemník M., Zikmund Zd. (6.r.); kat. 8. a 9. r. – 1. Vraštil Vl., Matička J., Kozák M., Brožek D., Havelka Vr. (8.r.), 2. Šubrová M., Cardalová P., Nydrlová B., Nydrlová M., Drahoňovský O. (9.r.), 3. Šarišská S., Ivan M., Hamáková M., Nydrlová A., Nájemník R. (8.r.). Vítězná družstva byla odměněna cenami dne 9. 9. 2008. Blahopřejeme ! Hlavními organizátory dne byli Mgr. J. Kmošek a Bc. J. Fikarová. 
  2. září (Út):Beseda s hosty z Jihoafrické republiky (1.-5. roč. od 9,45 h do 10,45 h, pak možnost nákupu suvenýrů; 6.- 9. roč. od 11 h, délka pořadu = 75 minut, vstupné 40 Kč). Vyučování skončí po 5. hodině.
  3. září (St):Čert a Káča (Klicperovo divadlo Hradec Králové, divadlo Jičín, vstupné 30 Kč, zúčastní se žáci 2., 5. a 7. ročníku, kteří pojedou linkovými autobusy). Návrat do oběda. Na zastávce autobusu být v 7,30 h.

10, 11. a 12. září (St, Čt, Pá): Dny regionálních poznávacích výletů, součástí projektu „Český ráj“, který platí pro celou školu. Třídy, které nejedou ve středu na pohádku, využijí tento den buď k regionálním výletům, anebo k návštěvě Jičína.

Regionální výlety do Českého ráje: V týdnu pojede 9. roč. na Suché skály a do Muzea Českého ráje v Turnově, 8. roč. na Valdštejn, 7. roč. na Trosky, 6. roč. bude na adaptačním kurzu v Horním Maršově (Penzion IRIS, od středy do pátku), 5. roč. navštíví Prachovské skály, 2., 3. a 4. roč. Tábor, 1. roč. Zebín.

Klub mladých čtenářů: Škola má povinnost vést děti k aktivnímu čtenářství. KMČ nabízí v nové řadě některé tituly, které škola dobře využije ke společné četbě. Jedná se často o humorné, moudré  a poučné knihy pro děti i dospělé. Z nabídky budeme v 5. ročníku číst tyto tituly: K. Poláček – Bylo nás pět, J. Werich – Fimfárum, Goscinny-Sempé: Nové Mikulášovy patálie (francouzská obdoba knížky Bylo nás pět), A. Jirásek – Staré pověsti české (ve škole jich je dostatek). Paní uč. Hronková doporučuje knihy: D. Fischerová – Pohádky z Větrné Lhoty, K. Čapek – Devatero pohádek, M. Macourek – Mach a Šebestová na prázdninách. Objednávky musí být vyřízeny do 17. září  (Mgr. A. Suchardová), proto rodiče prosíme o jejich urychlené vyplnění. Děkujeme. Díval jsem se na internet a cenová nabídka internetové prodejny byla o pár korun vyšší než z KMČ. S dětmi v  5. ročníku jsme si četli tři ukázky z knížky Goscinnyho. Moc se jim autorův humor líbil, proto se přimlouvám, aby si knížku zakoupily.                                                                                       J. Vávra

Prázdninové práce na škole: Ve školní jídelně proběhla řada úprav. Nátěry: dveře do jídelny, kuchyně a zadního vchodu, nátěr nábytku. Proběhly úpravy kanalizace. Elektrická zařízení: oprava vadných součástí elektrozařízení, nákup trojité elektrické trouby. Úprava podlahy, obklady: vyrovnání terénu podlahy, penetrace a nová pokládka dlažby, obložení chodby u zadního vchodu plastovým obkladem. Další vybavení: nákup 4 židlí pro personál, průběžně dokupováno opotřebované nádobí. Dále byly vykonány tyto práce: výmalba v budoucí učebně 6. roč. (2. patro)  a 4. roč. (úprava bývalé žákovské kuchyně v 1. patře – nové umývadlo, obklady), výmalba chodby ve 2. patře a nátěry dveří tříd ve 2. patře, nátěry tabulí ve všech třídách, oprava stoupačky z přízemí do 2. patra, celková výměna rozvodů vody a kanalizace, zakoupení 6 stolů do školní družiny, renovace  20 lavic a 40 ks židlí pro  1. stupeň, nákup nových učebnic pro oba stupně ZŠ a nových učebních pomůcek dle zájmu vyučujících jednotlivých předmětů.