Evropa

Úvod Evropa – pracovní list

OPAKOVÁNÍ – ÚVOD EVROPA

1. Nejvyšší hora Evropy se jmenuje ………………… a její nadmořská výška je …………m n.m.

2. Na ostrově Sicílie se nachází sopka ……………………, další známá italská sopka je nad městem …………………………… a jmenuje se ………………………………………………..

3. Nejdelší řeka Evropy se jmenuje ……………………………..

4. Většina Evropy leží v …………………………. podnebném pásu

5. Většina obyvatel Evropy se hlásí k ……………………………náboženství

6. Následující řeky se vlévají do: Volha ………………………………………………………..

Dunaj ………………………………                  Labe ………………………………………….

Tajo ………………………………..                   Seina …………………………………………

7. Příkladem slovanských národů jsou …………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Příkladem germánských národů jsou ……………………………………………………………………………..

9. Příkladem románských národů jsou ………………………………………………………………………………….

10. Příkladem ugrofinských národů jsou……………………………………………………………………………….

11. Vlajka Evropské unie má …………………….barvu a je na ni …………………………………………………

12. Za hymnu EU bývá používána ……………………………………………………………………………………

13. Měna EU se nazývá ………………………………………………………………………..

14. Průliv mezi Evropou a Afrikou se nazývá …………………………………………………

15. Průlivy mezi Evropou a Asii nazývají ……………………………………………………..

16. Velké jezero v Maďarsku se jmenuje ………………………………………………………

17. EU má ………………………členů

18. Vyškrtni země, které nejsou členy EU:

Rumunsko – Polsko – Švýcarsko – Maďarsko – Bulharsko – Turecko – Německo – Velká Británie – Island – Finsko – Dánsko – Portugalsko – Rusko

19. Řeka Dunaj protéká následujícími státy ………………………………………………………………………………………………………………

.20. Řeka Rýn protéká …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21. Hranice mezi Evropou a Asii prochází …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22. Která pohoří mají stejný název jako poloostrov, na kterém leží ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

23. Které pohoří leží zároveň v Rakousku, Švýcarsku a Itálii ………………………………….

24. Které ostrovy odděluje od Evropy La Manche ……………………………………………..

25. Ze kterých ostrovů se skládají Baleary ……………………………………………………………………………………………………………………

26. Které státy omývají vody Biskajského zálivu …………………………………………………………………………………………………………..

27. Vypiš evropské poloostrovy …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

28. Který mořský proud ovlivňuje podnebí v Evropě? …………………………… Je teplý nebo studený? ………………………………….

29. Která nerostná surovina se těží ze Severního moře? ………………………………………..

30. Co má negativní vliv na rybolov v Evropě? …………………………………………………………………………………………………..

Více zde: https://www.zszeleznice.cz/vyuka/zemepis/evropa/uvod-evropa-pracovni-list/