Afrika

OPAKOVÁNÍ AFRIKY 

1. Učitel popisoval několik pohoří, států, měst apod., ale zapomněl je nazvat. Dokážeš to za něj?

————————————————————————————————————————

a) Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se …………………..

b) Tato řeka protéká pouští směrem do Středozemního moře. Je nejdelší řekou v Africe a jmenuje se ……………………………………..

c) Výška této nejvyšší africké hory je 5 895m n.n. Jmenuje se ……………………………………….

d) Na dně Východoafrické příkopové propadliny na východě světadílu leží druhé nejhlubší jezero světa (1 435m). Jmenuje se ……………………………………

e) Toto souostroví vyhledávají turisté a odpočívají zde u teplého moře. Politicky patří Španělsku, zeměpisně však k africké pevnině. Jmenuje se ………………………………………………….

f) Na této řece leží Viktoriiny vodopády. Protéká jihem Afriky a ústí do Indického oceánu. Jmenuje se ……………………………………………..

g) Toto město je hlavním městem Egypta a zároveň největším městem Afriky (13mil. obyv.) Jmenuje se ………………………

h) Nejvyspělejší stát Afriky leží na samém jihu světadílu se jmenuje ………………………………..

……………………

 

2. Uveď vždy dva příklady států, které leží v oblasti:

Severní Afrika …………………………………………………………………………………………

Tropické Afrika ……………………………………………………………………………………….

Jižní Afrika ……………………………………………………………………………………………

Na ostrovech ………………………………………………………………………………………….

 

3. Kam ústí tyto řeky:

Nil …………………………………………, Kongo ……………………………………………….

Niger …………………………………………., Zambezi ………………………………………….

 

4. Rozhodni, zda platí:

Nejsevernějším místem Afriky je zelený mys    ano        ne

Nejvodnatější řekou Afriky je Nil                       ano        ne

Čadské jezero neustále vysychá                          ano        ne

Gibraltarský průliv odděluje Afriku od Asie      ano        ne

Největším ostrovem Afriky je Madagaskar        ano         ne

V Africe převažuje mírný podnebný pás             ano        ne

 

5. Z uvedených slov vyškrtni to, které do řady logicky nepatří (napiš co dané pojmy vyjadřují)

a) Čadské jezero – Ukerewe – Zambezi – Tanganika

b) Keňa – Káhira – Libye – Etiopie – Tanzánie

c) Zelený mys – Atlas – Etiopská vysočina – Dračí hory – Kilimandžáro

d) Maroko – Alžírsko – Tunis – Egypt – Jihoafrická republika

e) poušť – tundra – savana – deštný tropický prales

 

6. Kde se v Africe těží diamanty a k čemu se diamanty využívají ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

7. Doplň následující věty:

Většinu obyvatel Afriky tvoří rasa ………………………………………………………………..

Velký poloostrov na východním pobřeží se jmenuje ……………………………………………..

Na severu Afriky žije převážně obyvatelstvo ……………………… a vyznává ……………………..

Pygmejové jsou …………………………………………………………………………………….

Na severu Afriky se převážně pěstuje ………………………………………………………………

 

 AFRIKA 

1.Doplň k popisu zeměpisných útvarů (pohoří, jezero, ….), jejich název:

a) Nejvyšší vrchol Afriky …………………….. má nadmořskou výšku ………………………………………….

b) ………………… poloostrov také někdy nazýváme Africký roh.

c)Průplav, který spojuje Středozemní moře s mořem …………………se nazývá ……………. ………………..

d)Domorodý název Ukerewe se používá pro …………………………………………………………………….

e) Největší poušť Afriky a zároveň největší poušť světa se jmenuje …………………………………………….

f)Viktoriiny vodopády najdeme na řece …………………………………………………………………………

g) Na dně Východoafrické příkopové propadliny na východě světadílu leží druhé nejhlubší jezero světa (1 435m). Jmenuje se …………………………………………………………………..

h) Největší africký ostrov se jmenuje …………………………………….

i) Tato řeka protéká pouští směrem do Středozemního moře. Je nejdelší řekou v Africe a jmenuje se ……………………………………………….

j) Toto souostroví vyhledávají turisté a odpočívají zde u teplého moře. Politicky patří Španělsku, zeměpisně však k africké pevnině. Jmenuje se ………………………………………………….

2. Kam ústí tyto řeky:

Nil …………………………………………, Kongo ……………………………………………….

Niger …………………………………………., Zambezi ………………………………………….

3. Které podnebné pásy se v Africe rozkládají? Stručně je charakterizuj:

a)……………………………………………………………………………………………………………………

b)……………………………………………………………………………………………………………………

c)……………………………………………………………………………………………………………………

d)……………………………………………………………………………………………………………………

4. Z uvedených slov vyškrtni to, které do řady logicky nepatří (napiš co zbývající pojmy vyjadřují)

a) Čadské jezero – Viktoriino jezero – Zambezi – Tanganika

b) Keňa – Káhira – Libye – Etiopie – Tanzánie

c) Zelený mys – Atlas – Etiopská vysočina – Dračí hory – Kilimandžáro

d) Maroko – Alžírsko – Tunis – Egypt – Jihoafrická republika

e) poušť – tundra – savana – deštný tropický prales

5. Jakými jazyky se mluví v Africe?……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

6.Co se ti vybaví, když se řekne Egypt …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

7.Jak se jmenuje nejvyspělejší stát Jižní Afriky? ………………………………………………………………

8. Doplň následující věty:

Většinu obyvatel Afriky tvoří rasa ……………………………………………………………………………….

Na severu Afriky žije převážně obyvatelstvo ……………………… a vyznává ………………………………..

Pygmejové jsou ……………………………………………………………………………………………….

Na severu Afriky se převážně pěstuje ………………………………………………………………………….

9.Vytvoř příslušné dvojice

1.Tanzanie                                                      A:Addis Abeba                                  A

2.Egypt                                                           B.Nairobi                                            B

3.Senegal                                                        C.Dar es –Salaam                               C

4. Jihoafrická republika                                   D.Ribát                                               D

5.Maroko                                                       E.Dakar                                              E

6.Keňa                                                           F.Káhira                                             F

7.Etiopie                                                         G.Pretoria                                           G

10. Rozhodni, zda platí:

Nejsevernějším místem Afriky je zelený mys    ano        ne

Nejvodnatější řekou Afriky je Nil                       ano        ne

Čadské jezero neustále vysychá                          ano        ne

Gibraltarský průliv odděluje Afriku od Asie       ano        ne

Největším ostrovem Afriky je Madagaskar        ano         ne

11. Kde se v Africe těží diamanty a k čemu se diamanty využívají ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Více zde: https://www.zszeleznice.cz/vyuka/zemepis/afrika/