Převody jednotek

Jednotky délky

Základní jednotka délky je metr (m)

 Větší jednotka:  kilometr    (km)           předpona  kilo   =  1000

 Menší jednotky: decimetr  (dm)            předpona  deci  =  0,1

                            centimetr (cm)            předpona  centi = 0,01

                            milimetr   (mm)           předpona  mili   = 0,001

 

Základní převody: a) z jednotek větších na menší

1 km = 1000  m

1  m =    10 dm

1  m =   100 cm

1  m = 1000 mm

1 dm =    10 cm

1 dm =  100 mm

1 cm =    10 mm

 

Řešené příklady:

6,031 km = 6031 m   ( 6,031 . 1000 = 6031 )

0,7 m = 7 dm           ( 0,7 . 10 =  7 )

3,21 m = 321 cm      ( 3,21 . 100 = 321 )

0,548 m = 548 mm    ( 0,548 . 1000 = 548 )

7,8 dm = 78 cm        ( 7,8 . 10 = 78 )

2,31 dm = 231 mm    ( 2,31 . 100 = 231 )

0,65 cm = 6,5 mm    ( 0,65 . 10 = 6,5 )

 

Příklady na procvičení:

0,021 km =        m

3,21 dm =        mm

0,47 m =         dm

12,32 cm =        mm

4,8 dm =         cm

2,01 m =         cm

0,8451 m =      mm

 

 

Řešení: 21m   321 mm    4,7dm   123,2 mm  48cm  201 cm   845,1 mm

 

  1.  b) z jednotek menších na větší

1   m = 0,001 km               1 : 1000 = 0,001

1 dm = 0,1 m                    1 :    10 = 0,1

1 cm = 0,1 dm                  1 :    10 = 0,1

1 cm = 0,01 m                  1 :   100 = 0,01

1 mm = 0,1 cm                 1 :    10 = 0,1

1 mm = 0,01 dm               1 :   100 = 0,01

1 mm = 0,001 m               1 : 1000 = 0,001

 

Řešené příklady:

4578 mm = 4,578 m      ( 4578 . 0,001= 4578 : 1000 = 4,578 )

321 cm = 3,21 m        ( 321 . 0,01 = 321 : 100 = 3,21 )

654   m = 0,654 km    ( 654 . 0,001 = 654 : 1000 = 0,654 )

27 dm = 2,7 m         ( 27 . 0,1 = 27 : 10 = 2,7 )

102 cm = 10,2 dm       ( 102 . 0,1 = 102 : 10 = 10,2 )

48 mm = 4,8 cm        ( 48 . 0,1 = 48 : 10 = 4,8 )

512 mm = 5,12 dm       ( 512 . 0,01 = 512 : 100 = 5,12 )

 

Příkady na procvičení:

21 cm =        dm

48 mm =       dm

547   m =       km

3 dm =         m

1 023 cm =         m

63 mm =       cm

2 147 mm =        m

 

Řešení : 2,1dm   0,48dm    0,547km  0,3m   10,23m     6,3cm   2,147m

 

 

Masarykova ZŠ Železnice

Autor: Mgr. Jan Kmošek