Konstrukce trojúhelníku – sss

Pro vysvětlení a zopakování dané látky odkazujeme na následující internetové stránky:

http://dum.rvp.cz/materialy/konstrukce-trojuhelniku-sss.html

http://dum.rvp.cz/materialy/konstrukce-trojuhelniku-podle-vety-sss.html

 

Uvádíme též několik příkladů na procvičení:

Konstrukce trojúhelníku sss – příklady

1Př. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li a = 6 cm, b = 7 cm, c = 8 cm. ( náčrt, ověření zda  lze sestrojit, zápis konstrukce, konstrukce, zkouška )

2Př. Sestrojte trojúhelník KLM, je-li k = 7,2 cm, l = 6,4 cm, m = 5,8 cm.

3.Př. Sestrojte trojúhelník OPR , je-li p = 75 mm, r = 5,6 cm, o = 0,63 dm. Pozor na  různé jednotky.