Dělitelnost přirozených čísel – společný násobek, dělitel

  1. rozklad na součin prvočísel

Řešený příklad:   Rozložte na součin prvočísel číslo 24

Řešení:

1 .způsob:     24 = 2 . 2 . 2 . 3          2.způsob:      24| 2          24 = 2 . 2 .2 .3

/\                                                        12| 2

3 . 8                                                         6| 2

/ \                                                         3| 3

2 . 4

/ \

2 . 2

 

Cvičné příklady: 1) Rozložte na součin prvočísel čísla:

  1. a)  18                  b)   30                   c)  56

 

  1. Největší společný dělitel –  značí se písmenem D

Řešený příklad: Určete největšího společného dělitele čísel 42 a 28

 

Řešení:  Čísla 42 a 28 rozložíme na součin prvočísel

42 = 2 . 3 . 7

28 = 2 .     7 . 2

D (42 , 28)  = 2 .      7 = 14

 

Cvičné příklady :  2) Určete největšího společného dělitele čísel:

  1. a)  27, 36                         b) 16, 24                      c) 8, 12, 20

 

  1. Nejmenší společný násobek – značí se písmenem  n

Řešený příklad: Určete nejmenší společný násobek čísel 8 a 12

Řešení:  Čísla 8 a 12 rozložím na součin prvočísel

8 =  2 . 2 . 2

12 =  2 . 2 .    . 3

n (12 , 8) =  2 . 2 . 2 . 3 = 24

 

Cvičné příklady : 3) Určete nejmenší společný násobek čísel:

  1. a) 15, 20                      b) 14, 21                        c) 8, 12, 16

 

Řešení: 1a)  18 = 2 . 3 . 3          1b)  30 = 2 . 3 . 5             1c)  56 = 2 . 2 . 2 . 7

2a)  D(27, 36) = 9          2b)  D(16, 24) = 8             2c)  D(8, 12, 20) = 4

3a)  n(15, 20) = 60         3b)  n(14, 21) = 42           3c)  n(8, 12, 16)  = 96

 

Masarykova ZŠ Železnice

Autor: Mgr. Jan Kmošek