Příprava na 2.čtvrtletní práci

Opakování na 2.čtvrtletní práci

1. Dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem – vypočítej a proveď zkoušku

a) 2 589 : 8        b) 45 308 : 62

2. Vypočítej – pozor na přednost početních operací :

a) 5.7 – 28 : 4 + 11 . 7        b) 78 – 3.(45 – 37) + 4 . 8

3. Převeď na uvedené jednotky:

a) 54dm =  cm        b) 5q = kg        c) 45min = s

120 000m= km        57 000g=kg      138min= hod   min

4.Zapiš římskými číslicemi čísla 12, 56, 1 524

5. Vyjádři arabskými číslicemi   XXll,  CXLIV,  DCCXXlX

6. Vypočítej kolik je  dvě pětiny z 15

7. Zakresli do pravoúhlé soustavy souřadnic následující body A[4;2], B[0;3], C[2;0]

8. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník ABC s odvěsnami délky 5cm a 6cm (nezapomeň na náčrt)

Více zde: https://www.zszeleznice.cz/vyuka/matematika-5-rocnik/priprava-na-2-ctvrtletni-praci/