Angličtina

Žáci i rodiče najdou na stránkách  www.helpforenglish.cz   v sekci GRAMATIKA různá cvičení na procvičení gramatiky a také vysvětlení jednotlivých gramatických jevů – slovesné časy, zájmena, nepravidelná slovesana stránkách.

Interaktivní cvičení použitá ve škole si můžete zopakovat na stránkách capkova.mypage.cz