Informační měsíčník č.8

Informační měsíčník Masarykovy ZŠ Železnice, šk. rok 2008 – 9, č. 8, květen 2009, 

redakce Mgr. Jaroslav Vávra

 

MATEMATICKÝ KLOKAN

Dne 19. 3. se žáci 3., 4., 6., 7. a 8. třídy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Tato soutěž vznikla v Austrálii a probíhá v jeden den ve všech zapojených zemích současně. Naši žáci pracovali ve čtyřech katogoriích. Nejlepšími řešiteli se v příslušných kategoriích stali: Cvrček: Iva Morávková, Jana Šťastná a Lucie Černeková, Klokánek:Jakub Pfeifer, Andrea Novotná  a Kristýna Zadinová. Benjamin: Klára Kobrlová, Jakub Novák, Martina Danišová a Viola Zikmundová. Kadet: Anna Cazacioc.

Mgr.Lenka Hronková, Mgr. Anna Suchardová, Mgr. Marie Marková

HVĚZDÁRNA
Dne 2.4. jsme s žáky 5. a 6. ročníku absolvovali pozorování na jičínské, kde se nám věnoval pan Dušan Šulc. Nejdříve krátce pohovořil o vesmíru, a dokonce nám ukázal opravdové meteority. Poté jsme velkým dalekohledem sledovali tři objekty: Měsíc, Saturn s prstenci  a třemi měsíci a mlhovinu v souhvězdí Orion. Na závěr jsme venku před hvězdárnou učili poznávat některá souhvězdí. Děkujeme všem rodičům, kteří obětavě děti na hvězdárnu dovezli. Velmi nás potěšil zájem, se kterým se tato akce setkala. Vždyť se nás sešlo okolo padesáti! Rádi bychom akci pro zájemce na podzim zopakovali.

                                                                                 Mgr. Marie Marková, Mgr. Hana Bímová

VÝBORNÉ PŘEDSTAVENÍ Z DIVADLA 20. STOLETÍ (Divadélko pro školy Hradec Králové, sokolovna, 11. května )

Inscenátoři představení Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století si vybrali skutečné divadelní milníky. Osvobozené divadlo (1927, zakladatelé Jiří Voskovec, Jan Werich) přineslo velkou změnu. Repertoár „kamenných divadel“ oživil tanec (Jenčíkovy girls), akrobacie, zpěv s vynikajícím jazzovým orchestrem Jaroslava Ježka, který vysoce hodnotili i „černí muzikanti“, výtvarné umění (scéna A. Hoffmeister), herecká improvizace zvláště v tzv. předscénách (forbíny), kdy oba protagonisté komentovali aktuální politické dění v nezaměnitelných maskách klaunů. Cítit byla inspirace americkou groteskou, využita byla forma revue. Jakmile však oba umělci cítili, že evropskou demokracii ohrožuje fašismus, pustili se ve svých hrách do něj takovým způsobem, že si německý velvyslanec stěžoval až u prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Ten mu ovšem obratně vysvětlil, že u nás máme demokracii, a proto nemůže zasahovat do umělecké tvorby. Voskovec, Werich i Ježek uprchli před fašismem do USA, kde J. Ježek v r. 1942 zemřel. Prvorepublikovou atmosféru navodil úryvek ze hry Don Juan and comp. Nápadité zpracování ukázalo, že dobrý humor nestárne a dokáže zaujmout také dnešního diváka.

Nejznámějším dílem, z kterého uvedli ukázku, byla Válka s mloky Karla Čapka (1936), dílo ostře protifašistické. Podceňovaní velcí mloci, vlastně nejdříve „otroci“ lidí, nakonec svět ovládnou, šanci lidstvu autor příliš nedává. Obdoba s fašismem je zřejmá. Však si také gestapo krátce po okupaci zbytku republiky pro Karla Čapka přišlo, ale on už byl mrtev. Zato jeho bratra Josefa čekal koncentrační tábor, kde ho smrt dostihla v dubnu 1945.

Nemohla být opomenuta ani ukázka z kolébky české populární hudby, tedy pražského divadla Semafor (zkratka slov „sedm malých forem“ – film, poezie, jazz, loutky, tance, výtvarné umění, hudební komedie, někdy bývá uváděno: poezie, kabaret pro děti, divadlo oživlých rekvizit a škrobených hlav, pantomima, výtvarné umění, film a hudební komedie, 1959).

Sedmdesátá léta reprezentoval muzikál Balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku, kde si zahrála i jedna naše žákyně, což způsobilo značné veselí. Balada pro banditu, novodobý zbojnický příběh – legenda, nabral v letech nesvobody nové významy a nesl v sobě touhu po svobodě. Komunisté mu nepřáli. Divadlo muselo změnit název (husa v názvu provokovala – komunistický prezident se jmenoval Gustáv Husák). Naprosto nadšeni pak byly děti ukázkou ze hry Divadla Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy. Svěrákův a Smoljakův humor, to je něco úžasného. Částmi výstupu se děti bavily ještě dlouho po skončení představení. Žáci 1. – 4. ročníku zhlédli pořad Pohádky z našeho statku. Snad jedinou chybičku jsme mohli oběma protagonistům vytknout. Někdy jim nebylo rozumět, a to by se profesionálům stávat nemělo. Ale jinak byli herecky úžasní. Akce školy v červnu měly výbornou  úroveň.

J. Vávra

Více zde: https://www.zszeleznice.cz/skolni-casopis2/skolni-rok-2008-2009/informacni-mesicnik-c-8/