Metodička prevence

  • Velkou měrou přispívá k prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, zneužívání, rasismu a dalšího chování, které by do společnosti patřit nemělo.
  • Koordinuje činnost, která vede k posilování pozitivního sociálního klimatu a minimalizaci negativních jevů (práce s učiteli, komunikace s organizacemi poskytujícími preventivní programy a s dalšími odbornými pracovišti).
  • Pracuje s jednotlivci i skupinami, kteří mají obtíže s přizpůsobením, ve vztazích nebo v rizikovém chování.

Mgr. Petra Tmějová, e-mail: p.tmejova@zszeleznice.cz

konzultační hodiny: pondělí 13.00 – 13.45hod. nebo na základně individuální domluvy kdykoliv