Týdenní plán

Říjen

LOMENÉ VÝRAZY

Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Rozšiřování a krácení lomených výrazů