5. třída

Školní rok 2017/2018

14.9. Projekt Český Ráj – Výlet na RIEGROVU STEZKU

V rámci projektu ČESKÝ RÁJ jsme letos vyrazili na „Riegrovku“. Krásná příroda lemující tok řeky Jizery od Semil k Podspálovu nás zaujala a přinesla překvapení v podobě mloků, které jsme tu mohli zblízka pozorovat. Na závěr výletu jsme uspořádali Mistrovství světa v hodu žabek. Klání odehrávající se v Železném Brodu bylo velice napínavé a všichni účastníci zlepšili své dosavadní osobní rekordy 🙂 Už se těšíme na další ročník!

Pracovní sešity

Vážení zákonní zástupci,

ve výuce 5.ročníku se budou v některých předmětech využívat pracovní sešity.

Tyto sešity si budou muset žáci zakoupit. ( Škola objedná).

Uvádím seznam pracovních sešitů:  Vlastivěda Česká republika   ……59 Kč

                                                                Vlastivěda Novodobé dějiny …….55 Kč

                                                                Český jazyk 1.pol. ……………………41Kč

                                                                Český jazyk 2.pol. ……………………41 Kč

                                                               Celkem                 …………………..196 Kč

Peníze za pracovní sešity bude vybírat třídní učitel.

Další informace budou podány na schůzce s rodiči ve čtvrtek 7.9.2017.

S pozdravem  Jan Kmošek tř. učitel


Vyučující v 5. třídě:

Mgr. Jan Kmošek    Ma, Pa, Tv, Pč

Mgr. Zlata Kobrlová    Čj

Mgr. Petra Kolocová    Aj

Mgr. Marie Marková    Vl

Ing. Ivana Čapková     In, Vv

Mgr. Lenka Hronková    Hv

Pomůcky na každý den:

vybavený penál – pero, tužky, guma, pastelky, lepidlo, nůžky, pravítko na podtrhávání

folie

sešity a učebnice případně další pomůcky dle zadání vyučujících

Pomůcky na TV:

sportovní úbor do tělocvičny a na ven

sportovní obuv na ven a do tělocvičny s bílou podrážkou

Pomůcky na VV:

pastelky

vodové barvy

tempery

paleta

nádobka na vodu

štětce alespoň 3 rozdílné síly

tužka tvrdost 1 a 2

slabý černý fix

igelitový ubrus na lavici

Výuka a akce na začátku školního roku:

4.9. Po výuka 2 vyuč. hodiny

5.9. Út 1. a 2. hodina s TU organizační záležitosti, 3. hod Vl, 4. hod Vv

6.9. St exkurze na Hrubou Skálu – výstava korunovačních klenotů

odjezd v 7:39 z vlakového nádraží, návrat ve 12:24

dále dle rozvrhu

7.9. Čt 16:00 schůzka s rodiči, účast nutná kvůli zavedení elektronické žák. knížky

14.9. Čt projekt Český ráj – výlet

15.9. Pá zpracování projektu Český ráj, s TU, 5 vyuč. hodin

18.9. Po zahájení placených kroužků

28.9. Čt státní svátek

29.9. Pá ředitelské volno

 

Přehled sešitů do 5. třídy

Čj – 544- 2x, 524- 3x,    Ma – 440- 2x, 540- 2x, 460- 1x

Pa– 444- 1x,    Vl– 424- 1x,    Aj– 544- 2x      notýsek na úkoly

Školní výlet – Podtrosecká údolí, rybníky – Rokytnický, Hrudka, Vidlák, Věžák, Trosky

Nocování ve škole – 8.6. 2017- Hráli jsme si  nejdříve na školní zahradě a v tělocvičně. A pak jsme unaveni spokojeně usnuli.

Plavecký výcvik – zdokonalujeme se v plavání

Archeopark ve Všestarech – vlastivědná exkurze

Hurá! Získali jsme Průkaz cyklisty.

Netradiční výuka

Den Země

Hudební pohádky- vystoupení filharmoniků z Hradce Králové

Ekologická přednáška společnosti EKO KOM – Tonda obal na cestách

Tělesná výchova na sněhu

Návštěva místní knihovny

Zdravá pětka – ve dvou vyučovacích hodinách jsme byli rozděleni do skupinek a sbírali jsme za správné odpovědi žetony s pětkami. Všechny otázky a činnosti se týkaly zdravého stravování.

V hodině pracovních činností jsme ozdobili dýně, které přinesl všem dětem Tomáš Brožíček.

Dopravní hřiště v Jičíně – žáci si vyzkoušeli znalosti z dopravní výchovy v teorii i v praxi

Sportovní den v Lomnici n. Pop.: Děti na letním stadioně sportovaly na 11 stanovištích: hokej, florbal, tchoukball, tenis, sokol, volejbal, horolezectví, lyžování, fotbal, atletika a šachy. Akce se nám velmi líbila, bylo krásné počasí a děti si mohly vyzkoušet řadu sportů.                                                                                                                                                                                                                                        

Jičín město pohádky

Výlet na Tábor a do Lomnice nad Popelkou

 

Školní rok 2015/2016 – 3.třída

Hruboskalsko

Plavecký výcvik

Netradiční výuka

Uklidíme Česko

Práce na interaktivní tabuli

Práce na interaktivní tabuli

Pohádka- Kocour v botách

Podmořský svět – přednáška

Podmořský svět - přednáška

Bubínkování

Bubínkování