SRPŠ Železnice

Spolek finančně podporuje různé výchovně vzdělávací akce, sportovní soutěže i rozvoj zájmové činnosti. Financuje nebo spolufinancuje mnohé zájezdy na kulturní vystoupení, exkurze a třídní výlety, poskytuje prostředky na nákup cen pro různé soutěže.

Zpráva o výsledcích hospodaření SRPŠ k 31. 12. 2014.

Vyúčtování SRPŠ

Stanovy SRPŠ Železnice

Vyroční zpráva SRPŠ Železnice-2016