Školní jídelna

DSC_5887jpgNový stravovací softwarový systém

Potvrzení o zřízení inkasní platby

Vnitřní řád školní jídelny od 1.9.2017

Školní jídelna vaří především pro žáky a zaměstnance

školy, ale také pro mateřskou školu a veřejnost.

Výdejní doba pro veřejnost                  11:10 – 11:30 hodin

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance    11:30 – 13:30 hodin

Obědy odhlašujte

Odhlašujeme do 12.00 hodin předchozího dne.

Jídelní lístek ke stažení:          jídelníček 8 týden 2018            jídelníček 9 týden 2018

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1.5.2012

Mateřská škola Sluníčko

3-6 let

7 let

přesnídávka

7,00

8,00

oběd

21,00

23,00

svačina

7,00

8,00

celkem

35,00

39,00

Základní škola

7-10 let

11-14 let

15 a více let

oběd

23,00

25,00

27,00

Cizí strávníci

potraviny

27,00

provozní režie

10,00

mzdová režie

16,00

celkem

53,00

V Železnici dne 18.4.2012

Občas vaříme na přání. Děti nebo celé třídy si mohou navrhnout jídelníček.

DOBROU CHUŤ

alergenyalergeny1